zaterdag 3 september 2016

Nog een keer? Waarom?

Als je van wandelen houdt kan niets zo mooi zijn als niet gaan wandelen. Datzelfde geldt omgekeerd en dito voor liefhebbers. Vandaar dat wel wandelen een doel en een streven was. Uitzoeken naar hoe en waar was deze week niet aan de HH besteed waardoor HF al heel snel akkoord ging met een suggestie van HH. In ieder geval was afgesproken dat o.v. de basis zou zijn en dat we na de wandeling weer huiswaarts zouden gaan. Toen met deze factoren allemaal rekening werd gehouden kon het grote plannen beginnen. En wat bleek? Gevonden werd!
Deze zag er als volgt uit:
(bedoeld wordt de afbeelding die aan de rechterzijde is bijgevoegd)

U zult vinden dat de start erg lijkt op een 2-tal weken geleden.
Weest gerust, dat vinden wij ook. Wij hebben iets met nummer 48 en geven dit graag door. Jammer is wel dat het nu zo beladen wordt, dat is nimmer de bedoeling van de HH geweest. Zelfs aan leeftijden kunnen geen connecties worden gekoppeld.

Enfin, treinen, metro's, fietsen, alles werd van stal gehaald om dit verhaal kloppend te maken, mede met de kennis dat hierna enige vakantie periode wordt ingezet en zodoende van verhalen geen sprake kan zijn. Dan moet deze het maar doen. Voor sommigen onder u zal de vrijdag voorlopig anders zijn, maar weest gerust, het is zeker de bedoeling om het ritueel na de periode van ontkenning weer van stal te halen.

Begonnen werd in het centraal station van 010, alwaar HH door HF werd uitgenodigd op een perron af te spreken. Na wederzijds akkoord en begrip aldus. Wat bleek? De uitnodiger in deze was zelf nog niet aanwezig. Op zich al een reden om een wanhoopsdaad in te zetten of koffie te gaan halen al naar gelang de persoonlijke voorkeur.

Na een tussensprint van HF, waarbij HH met gevaar voor eigen leven de sprinter naar het holle strand in Hoek van Holland bleef tegenhouden kon er uit gehijgd worden en tevens een bijkom moment worden genoten. Intussen genoten wij van uitzichten en stapten uit op die van 2 weken geleden. Het zoeken naar het startpunt hielden wij spannend maar uiteindelijk bleken Bijdorp en Windas nog gewoon te liggen waar je ze ook mocht verwachten.

Dit deel van de route mag dan bekend overkomen maar haakt niet af, want na de treinbrug en stukje naar rechts werd het anders. Dat betekent dat er eerst een hele tijd gewandeld werd naar de Zweth, alwaar een brug overgestoken kon worden. Niet onvermeld mag blijven dat gedoe rondom wel/geen honing, wachten op voorjaar maar intussen de boosdoener gewoon in beeld krijgend. Toen een conversatie van een 15 km lange omweg vanaf de laan van meerdervoort, daar konden wij niet op wachten en toen richting de A13 en warempel, die hoefden we niet over te steken, je kon er onder door.
Aan de andere kant wachtte ons een rondwandeling rondom de Ackerdijkse plassen. Maakt niet uit, links of rechts, het idee is om eromheen te lopen.
Dat betekent ook dat na de lunch bij de molen, kiekjes, appel, water
e.d. wij uiteindelijk weer bij deze onderdoor terugkwamen en toen begon het. De boeren wilden dat wij over hun land gingen lopen, maar wij kregen de indruk dat dit niet van harte ging. Iedere keer als er een boerder
ij zichtbaar en dus bereikbaar werd kregen wij een deviatie die ons ervan af voerde. Ach, men doet maar. Soms was het wel met gevaar voor eigen en andere levens.
Via kunstige omwegen en natuurlijk plekken met (aankomend) talent werd Delft uiteindelijk bereikt
waarbij rechtdoor en onverhard termen betreffen die ons zijn bijgebleven. Daarnaast studenten in allerlei uitingen, dames met 2 volle stuks en wel zodanig dat af en toe gepast zwijgen ertoe deed.

De brug ging open (geen excuus) dus bieren en aanvullend moesten wachten. Niettemin werd een terras bereikt, waarna de HH los gingen.

Diverse bieren, een bitterbalheid en daarna nog kazen op een plank. Het mag en zal niet veel gekker worden. Merk en idee wordt niet vrijgegeven tenzij u een beroep doet op openbaarmaking van algemene blogs.

Tot over enige tijd.